Schutter Zorg

Wie ben ik?

Simone Teich

Ik zie mijzelf als ondernemend, betrouwbaar, gemotiveerd door uitdagingen,  eerlijk, communicatief,  positief ingesteld en een tikje ouderwets in mijn opvattingen. Ik durf beslissingen te nemen en ben in staat om met een gezonde portie zelfreflectie stabiel in het leven te staan. Ik werk ontzettend graag met mensen.  

Aan de andere kant heb ik fouten gemaakt in mijn leven en daardoor veel over mijzelf geleerd. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt en mijn verantwoordelijkheid daarin genomen. Ik heb verliezen geleden en altijd de kracht gevonden om deze verliezen als iets waardevols te zien.  

Ik heb een enorm respect voor ieder mens, voor ieder leven en ben ook van mening dat iedereen het recht heeft zijn eigen weg te vinden, zijn eigen weg te gaan. Ik weet dat ik niet kan oordelen over de situaties van anderen en daarin ligt mijn kracht.  

Door mijn werk in het verleden heb ik geleerd dat ieder mens zijn eigen pad loopt, de ene keer op een stevige ondergrond, de andere keer op drijfzand. Soms kun je het allemaal alleen, soms heb je steun of hulp nodig. Ieder mens kent zowel sterke als zwakke momenten. De kunst is om dat te herkennen, te accepteren en er invulling aan te geven met respect voor jezelf en voor je medemens.  

Zo kijk ik naar het leven, zo kijk ik naar de ander, zo kijk ik naar mezelf.

Wat kan ik?

Het grootste gedeelte van mijn werkzame leven, heb ik ingevuld in de gezondheidszorg. Daarin ben ik me blijven ontwikkelen. Ik heb opleidingen en nascholingen gevolgd en heb bijna 22 jaar in een huisartsenpraktijk gewerkt. Ik ben begonnen aan de balie met de combinatie apothekers- en doktersassistente en op een later tijdstip mijn werkzaamheden ingevuld als praktijkondersteuner somatiek met mijn eigen spreekuur. Alle facetten in deze 22 jaar waren mooi en leerzaam. De bindende factor waren altijd de patiënten. Zij maakten deze 22 jaar tot iets waardevols. Zo veel mooie contacten, zo veel mooie mensen, zo veel mooie karakters.

Wat wil ik?

Ik kwam in aanraking met een professioneel mentor en dit vak sprak mij aan. Ik ben mij hierin gaan verdiepen. Ik wilde weten of ik genoeg kennis in huis heb, genoeg ambitie, genoeg durf om dit te doen. Kan ik het vorm geven met alle respect en waardering voor potentiële cliënten maar tevens ook passend in mijn privé structuur. Op alle vragen kon ik na ruim beraad  positief antwoorden. Gezien mijn ietwat ouderwetse instelling, wil ik mijn werk goed doen, goed werk leveren, tevreden cliënten hebben en er altijd zeker van kunnen zijn dat ik alle maximale inspanningen heb gedaan voor een cliënt.  

Al deze overwegingen en bezinningen hebben mij het vertrouwen gegeven dat ik als professioneel mentor iets heb toe te voegen,  goed werk zal leveren en het mijzelf ook de voldoening geeft waar ik naar op zoek ben. Ik wil graag iets toevoegen aan het leven van een ander en dat van mijzelf.

Persoonlijke motivatie voor professioneel mentorschap

Mentorschap ligt in het verlengde van mijn opleidingen en heeft natuurlijk veel raakvlakken met mijn werkzaamheden als praktijkondersteuner in de huisartsenzorg in het verleden. Tevens geeft het invulling aan mijn interesse in de medemens.

Ik ben ervan overtuigd dat een holistische kijk op mijn cliënt en zijn of haar zorgvraag een mentor tot een waardevolle begeleider kan maken. Als mentor ben ik in staat om vanuit een realistisch perspectief met de nodige kennis, weloverwogen keuzes te maken met alle aandacht voor mijn cliënt.

Wanneer mensen zelf niet meer in staat zijn omstandigheden te beoordelen omtrent hun gezondheid of verzorging, niet meer de keuzes kunnen maken of wanneer de mogelijkheden onduidelijk zijn, dan kan ik als mentor iets toevoegen, zowel voor de persoon in kwestie als ook voor de hulp- en zorgverleners. Mijn taak is te zorgen voor helderheid en transparante communicatie binnen het zorgtraject. Met als hoofdgedachte invulling te geven aan de wensen en het gedachtengoed van mijn cliënt