Schutter Zorg

Werkwijze

De aanmelding

Voor aanmelding kunt u mij telefonisch of per email benaderen. De aanmelding kan komen vanuit de cliënt, van de familie uit de eerste lijn van de cliënt, bloedverwanten tot de vierde graad, de voogd, een instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft, via aan bewindvoerder of curator.  

Bij de aanmelding geeft u aan (telefonisch of in een persoonlijk gesprek) voor wie u het mentorschap wilt aanvragen en met welk doel. We inventariseren samen kort welke behoeften en verwachtingen er op korte en lang(er)e termijn zijn.  

Ik leg u uit wat een professioneel mentor doet en bespreek de intake procedure. Daarna besluit u of we een afspraak maken voor een nadere kennismaking.   

De kennismaking

Tijdens een kennismaking bespreken we nogmaals het doel van het mentorschap en uw verwachtingen. We maken een samen een inventarisatie van de behoefte aan een mentor.

U krijgt van mij aanvullende informatie over mijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden als mentor.

Uiteraard beantwoord ik uw vragen over het mentorschap. Ik leg u uit hoe een intake procedure verloopt en hoe de aanvraag bij de rechtbank in z’n werk gaat. Tevens bespreken we de financiële vergoeding voor het mentorschap.  

De aanvraag

Wanneer u besluit met mij als mentor te willen starten, zorgen we er samen voor dat de benodigde formulier, voor dit verzoek tot mentorschap, worden ingevuld en ingediend bij de rechtbank. De kantonrechter nodigt u en de betrokkenen uit om uw verzoek te bespreken.

Op basis van dit onderhoud bepaalt de kantonrechter of de aanvraag voor het mentorschap wordt toegewezen. Hiervan krijgt u een beschikking per post. 

Het mentorschap

Na het ontvangen van een positieve beschikking, ga ik direct als uw mentor aan de slag en maken we (indien mogelijk samen) een plan van aanpak.